Uncategorized

Làm thế nào để biến phòng họp thông thường thành phòng họp trực tuyến?

Làm thế nào để biến phòng họp thông thường thành phòng họp trực tuyến?   Dịch Covid-19 diễn ra ngày càng nghiêm trọng, họp trực tuyến trở thành phương pháp phổ biến để giao tiếp qua lại với các thành…