Các dòng máy chiếu EPSON cao cấp cho sân khấu, sự kiện lớn ngoài trời

Hãy cùng LHC tìm hiểu về các tính năng nâng cao mà Epson cung cấp, từ cài đặt linh hoạt đến kết nối đa dạng và mọi thứ khác. Các tính năng máy chiếu lớn của Epson sẽ vượt quá mong đợi của bạn. Các tính năng có sẵn trên các mô hình chọn.


Khám phá cách bạn có thể chiếu bất kỳ hình dạng nào trên bất kỳ bề mặt nào với máy chiếu địa điểm lớn Epson.

Thảo luận